ReadyPlanet.com
ช่างกระจกภูเก็ต
dot
dot
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังดักไขมัน
ขายเรือไฟเบอร์กลาส
แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส
รับต่อเรือเร็วไฟเบอร์กลาส
งานซ่อมแซมไฟเบอร์กลาส
dot
Newsletter

dot
bulletเรือไฟเบอร์ดี


ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส
บานประตูไฟเบอร์กลาส


ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบแอปเปิ้ล ติดตั้งบนดิน article

 

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส  แบบแอปเปิ้ลติดตั้ง บนดิน
 

       คุณสมบัติ ถังเก็บน้ำ ผลิตด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส พันรอบด้วยเส้นใยแก้ว ที่มีความเหนียว ทนทุกสภาพการใช้งาน แข็งแรง ป้องกันการรั่วซึม ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบแอปเปิ้ล ติดตั้งบนดิน ไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ คงทนแข็งแรง ทำให้การติดตั้งได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และ มีอายุการใช้งาน ยาวนานหลายสิบปี ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบแอปเปิ้ล ติดตั้ง ใต้ดิน ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อแรงกดแรงอัดของดิน ทำให้ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบติดตั้งใต้ดิน เป็นที่ยอมรับของ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆ เลือกใช้กันมาก พร้อมทั้งลดพื้นที่ในการใช้สร้อยได้มาก ภายในถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส เคลือบด้วยวัสดุ ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ ทำให้ถังสะอาด ปลอดภัย เหมาะแก่การเลือกใช้งาน ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ผ่านมาตรฐาน มอก. 435-2548 ผ่านมาตรฐานสากล ISO 9001-2008 จากโรงงานมีมาตรฐานสูง ผลิต ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ได้ตาม ออเดอร์

 
 

 ลักษณะการเลือกใช้งาน :

  • มีน้ำหนักเบา
  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่ผุกร่อน
  • ราคาถูก
  • อายุการใช้งานนานหลายปี
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • มีขนาดความจุที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
  • สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 800 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน 

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 800

 
800

 
0.90

 
1.08

 
25

 
50

 
50

 
50

 
6

 
14

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 1,200 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน 

 

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

W(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

H(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 1,200

 
1,200

 
1.15

 
1.46

 
25

 
50

 
50

 
50

 
8

 
19

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 1,600 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน 

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 1,600

 
1,600

 
1.20

 
1.63

 
25

 
50

 
50

 
50

 
10

 
26

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 2,200 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 2,200

 
2,200

 
1.40

 
1.63

 
25

 
50

 
50

 
50

 
13

 
35

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 2,500 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน 

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 2,500

 
2,500

 
1.60

 
1.61

 
25

 
50

 
50

 
50

 
15

 
40

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 3,200 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 3,200


 
3,200

 
1.60

 
1.77

 
40

 
50

 
50

 
50

 
20

 
51

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 4,000 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 4,000

 
4,000

 
1.87

 
1.95

 
40

 
50

 
50

 
50

 
25

 
64

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 5,000 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

ø มม.

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 5,000

 
5,000

 
1.96

 
2.03

 
40

 
50

 
50

 
50

 
31

 
80

 

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Fiberdee 6,000 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล ติดตั้ง บนดิน

รุ่น MODEL

OA (บนดิน)

 

ความจุ

CAPACITY

(ลิตร)

ความกว้าง

WIDTH

W(เมตร)

ความสูง

HEIGHT

H(เมตร)

ท่อน้ำ

เข้า

นิ้ว

ท่อระบาย

อากาศ

ø มม.

ท่อน้ำ

ออก

นิ้ว

ข้อต่อ

ท่อออก

(มม.)

จำนวนผู้ใช้ 

บ้าน

สำนักงาน


OA 6,000 


 
6,000

 
2.00

 
2.28

 
45

 
50

 
50

 
50

 
37

 
96

 

  สอบถามข้อมูลงานไฟเบอร์กลาสเพิ่มเติม โทร 08 55 66 88 55 หรือ Line id : fiberdee


ชื่อผู้สอบถาม :  *
ทีอยู่ :  *
เบอร์โทร :  *
E-Mail :
Lind ID :
รูปแบบถังไฟเบอร์กลาส :
ประเภทการติดตั้ง : ติดตั้งบนดิน
ติดตั้งใต้ดิน
รุ่นถังไฟเบอร์กลาส หรือ ขนาดลิตร :  *
สอบถามเพิ่มเติม :ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบกรวย ติดตั้งบนดิน article
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบแอปเปิ้ล ติดตั้งใต้ดิน article
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบแคปซูล ติดตั้งใต้ดิน article